Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser for bruk av Travel Gay nettsted og for levering av innhold for publisering.

Overnatting Bestillinger med TravelGay. Med

Hvis du bestiller overnatting med TravelGay.com, vennligst les vår Bestillingsvilkår og -betingelser.

Innholdsansvarsforklaring

  • Travel Gay er en informasjonsressurs for LHBTQ+ -reisende. Vi er det mest populære LGBTQ+ reise- og livsstilsnettstedet, med millioner av besøkende hvert år.
  • Hele kopien på nettstedet vårt er original og skrevet av vårt eget innholdsteam.
  • Vi gjør alt for å sikre at innholdet vårt er oppdatert. Alle oppføringene våre blir regelmessig revidert. Vi mottar også tilbakemelding fra leserne våre hvis et sted stenger eller flytter til en ny adresse.
  • Det er tusenvis av sider på Travel Gay og som sådan hevder vi ikke at informasjonen på nettstedet alltid er nøyaktig eller oppdatert.
  • Våre anmeldelser genereres av brukere over hele verden. Hver anmeldelse blir revidert for å sikre at misbruk, eksplisitte seksuelle referanser og banningslister fjernes. Ordlyden i noen anmeldelser er endret for å forbedre klarheten.
  • Alle anmeldelser gjenspeiler meninger fra tredjepartsforfattere, ikke Travel Gay.
  • Hvis du vil utfordre ektheten til en anmeldelse, kan du kontakte oss direkte. Du kan også kontakte oss hvis du mener at informasjonen på en oppføringsside er feil. For mer informasjon, vennligst se vår Retningslinjer for personvern og moderering.
  • Noen av stedene og tjenestene som er oppført på Travel Gay er kun egnet for voksne. Det er ditt ansvar å kontrollere lovene i landet du besøker og å sikre at tjenestene og stedene du bruker er lisensiert og fungerer lovlig.

Generelle vilkår for bruk av Travel Gay og for levering av innhold.

Travel Gay er en elektronisk publikasjon og tjeneste ("nettstedet") som eies og drives av Out4You Ltd (“Us / We / Our”). Nettstedene inneholder design, fortelling, bilder, videoer, lenker, nedlastinger og alle andre former for innhold (“Innhold”) som vi har opprettet og eier eller som er levert til oss av tredjeparter.

Disse vilkårene og betingelsene styrer din ("deg / din") bruk av våre nettsteder og bruken av innhold du gir oss når som helst.

Vi kan endre disse vilkårene og betingelsene fra tid til annen, og din fortsatte bruk av nettstedene eller ytterligere levering av innhold vil utgjøre at du godtar endringene.

Hvis du ikke godtar disse vilkårene eller våre Privatliv or Cookie Policy vennligst ikke bruk nettstedene eller gi oss innhold.

Vilkår for bruk av nettstedet.

Du erkjenner at nettstedene inneholder materiale for voksne. Du kan bare få tilgang til nettstedene der det er lovlig og hvis du er over lovlig alder for samtykke i landet der du befinner deg.

Alt innholdet på nettstedene, inkludert uten begrensning, all fotografering og fortelling tilhører oss eller tredjepartsbidragsytere eller lisensiert fra tredjeparter. Du kan vise innholdet på dataskjermen for din egen personlige, ikke-kommersielle bruk.

Du må ikke publisere eller videresende eller distribuere verken elektronisk eller på annen måte helt eller delvis a) nettstedene eller b) innholdet som vises på nettstedene. Du må ikke gjøre kommersiell bruk av nettstedene eller innholdet i det.

Du erkjenner det Travel Gay Asia, Travel Gay europa, Travel Gay og OUT4YOU er varemerker og at du ikke kan bruke dem uten vår forutgående skriftlige tillatelse.

Du erkjenner at vi ikke har gjennomgått og godkjenner ikke noe av innholdet på et tredjeparts nettsted som er koblet til eller er promotert på nettstedene.

Vi erkjenner opphavsretten og immaterielle rettigheter til innhold levert av tredjeparts bidragsytere. Hvis du mener at vi har brukt innhold som er et brudd på opphavsretten din eller at vi har inkorporert en lenke til en tredjeparts nettside som krenker opphavsretten din, vennligst kontakt oss på info@travelgay. Med

Vilkår for innhold levert av deg til oss

Du kan sende innhold du eier til oss for publisering på nettstedene. Med mindre annet er skriftlig avtalt av oss, er aksept for oss av noe innhold på grunnlag av at du som opphavsrettseier har gitt innholdet gitt oss en evig royalty -fri, ikke -eksklusiv, verdensomspennende lisens for kommersielt bruk, reprodusering, modifisering, oversettelse, overføring, distribuere og lisensiere innholdet på ethvert medium som vi bruker i dag eller som vi bruker i fremtiden til ethvert formål i forbindelse med nettstedene.

Du erkjenner at Vi ikke skal være forpliktet til å publisere eller fortsette å publisere innhold du har levert.

Du erkjenner at nettstedene er fritt tilgjengelige elektronisk over hele verden og at vi ikke har kontroll over tilgang og ikke skal være ansvarlig eller ha noe ansvar overfor deg i tilfelle en tredjepart bruker på noen måte, kopierer, reproduserer, modifiserer, oversetter, overfører eller distribuerer innhold levert av deg og publisert på nettstedene.

Vilkår og betingelser for bedrifter Abonnenter

Ved å kjøpe et abonnement godtar du følgende vilkår og betingelser.

Abonnement
1. Betaling for abonnementet ditt må betales umiddelbart, i henhold til fakturadato, med mindre annet er avtalt.
2. Din TravelGay.com -annonse/oppføring vil ikke bli lansert på nettstedet før betalingen er mottatt i sin helhet via en gyldig betalingsmetode.
3. Abonnementet ditt starter på datoen som skrives ut på fakturaen og fornyes på samme dato hver måned, eller hver sjette måned, eller hver 6. måned, uten betydning for når fakturaen er betalt.
4. Abonnementet ditt er en løpende kontrakt med en månedlig abonnementsavgift med mindre annet er avtalt.
5. Du må gi oss en gyldig betalingsmåte, for eksempel et gyldig og nåværende kredittkort.
6. Abonnementsavgiften blir gjennomgått hvert halvår, og vi vil kontakte deg i forkant av eventuelle prisøkninger.
7. Skulle du være signert et 6-måneders abonnement, vil det gjentatte fornyelsesgebyret bli belastet 6 måneder fra den første abonnementsdatoen og hver påfølgende 6 måned.
8. Skulle du være signert et 12-måneders abonnement, vil det gjentatte fornyelsesgebyret bli belastet 12 måneder fra den første abonnementsdatoen og hver påfølgende 12 måned.

Fakturering og kansellering
1. Abonnementet ditt kan når som helst avsluttes ved å kontakte TravelGay på +44 203 933, eller via e -post. Betalinger refunderes ikke, og vi gir ikke refusjon eller kreditt for abonnementsperioder som er delvis månedsvis.
2. Med mindre du sier opp medlemskapet ditt innen 5 virkedager før din neste faktureringsdato, gir du oss fullmakt til å belaste abonnementsavgiften for den neste faktureringssyklusen til betalingsmåten din.
3. For å beholde et gyldig abonnement på TravelGay.com må du oppgi en eller flere betalingsmetoder. Hvis betalingen ikke lykkes, på grunn av utløp, utilstrekkelige midler eller på annen måte, kan vi suspendere abonnementet ditt på TravelGay.com og fjern annonsen/oppføringen på nettstedet til vi har belastet en gyldig betalingsmetode. For noen betalingsmetoder kan utsteder belaste deg visse gebyrer, for eksempel utenlandske transaksjonsgebyrer eller andre avgifter knyttet til behandlingen av betalingsmåten din.

Annonse/oppføring
1. Din TravelGay.com -annonse/oppføring vil ikke bli lansert på nettstedet før betalingen er mottatt i sin helhet via en gyldig betalingsmetode.
2. Tillat opptil 5 virkedager før annonsen/oppføringen publiseres på TravelGay.com. Vi beholder redaksjonell kontroll over alle oppføringer på nettstedet vårt, inkludert bilder og tekst. Det er intet unntak fra dette.
3. Det er ditt ansvar å sørge for at bilder og innhold leveres til TravelGay.com er i samsvar med lovene i ditt land.
4. Bilder kan ikke inneholde nakenhet under livet. Egnethet og aksept av bilder som er sendt inn for annonsen/oppføringen er avhengig av TravelGay.com og kan ikke publiseres.
5. Opphavsretten til alle bilder og innhold sendt til TravelGay.com må eies av deg og kan ikke hentes fra tredjeparter med mindre disse bildene er i allmennheten og fri for opphavsrett.
6. I tilfelle bilder og/eller innhold ikke sendes direkte av deg, forbeholder vi oss retten til å få bilder og innhold fra ditt eget nettsted eller sosiale medier, inkludert Facebook og/eller Instagram.
7. Du gir TravelGay.com en lisens for å bruke bildene og innholdet ditt uten betaling på noen måte TravelGay.com finner det passende. Disse bildene kan brukes til markedsføringsformål uten kreditt.
8. Vi har rett til å avsløre identiteten din til enhver tredjepart som hevder at innhold du sender oss, utgjør et brudd på deres immaterielle rettigheter eller deres rett til personvern.
9. I arrangementet TravelGay.com mottar et krav om opphavsrett eller krav om immaterielle rettigheter mot ethvert bilde eller innhold du har gitt oss. Vi forbeholder oss retten til automatisk å belaste det totale beløpet som opphavsrettsinnehaveren krever for brudd. TravelGay.com gir deg dokumentasjon på ethvert krav.
10. Vurderinger uttrykt av andre brukere til TravelGay.com representerer ikke våre synspunkter eller verdier. Vi forblir upartiske til alle anmeldelser som sendes til annonsen/oppføringen din. Hvis du ber om en anmeldelse som skal undersøkes eller fjernes, må du sende en forespørsel via info@travelgay.com. Alle undersøkelser vil ta opptil 30 dager å fullføre.
11. Eventuelle nødvendige endringer i annonsen/oppføringen din må sendes inn på info@travelgay.com og vil bli fullført innen 5 virkedager.

Diverse
1. Vi forbeholder oss retten til når som helst å fjerne reklame/oppføring. Eventuelle tilknyttede abonnementer vil også bli avsluttet i en slik hendelse.
2. Du kan lenke til hjemmesiden til TravelGay.com, forutsatt at du gjør det på en måte som er rettferdig og lovlig og ikke skader vårt omdømme eller utnytter det.
3. Med mindre annet er avtalt forbeholder vi oss retten til å endre plasseringen av annonsen din på den aktuelle oppføringssiden.

Generelle vilkår for brukere og innholdsleverandører

Du erkjenner at du bruker nettstedet eller gir oss innhold på egen risiko. Nettstedet er gitt "som det er", og i den grad det tillates av gjeldende lov, fraskriver vi oss uttrykkelig alle garantier, uttrykkelig og underforstått, inkludert men ikke begrenset til noen garantier om nøyaktighet, pålitelighet, tittel, salgbarhet, ikke krenkelse, egnethet for et bestemt formål eller annen garanti, betingelse, garanti eller representasjon, enten muntlig, skriftlig eller i elektronisk form, inkludert, men ikke begrenset til, nøyaktigheten eller fullstendigheten av informasjonen som finnes i eller levert av tjenesten.

Vi bekrefter eller garanterer ikke at tilgangen til nettstedet vil være uavbrutt eller at det ikke vil oppstå feil, feil eller mangler eller tap av overført informasjon, eller at det ikke vil bli overført virus på nettstedet.

Du godtar at vi ikke er ansvarlige overfor deg eller noen tredjepart for direkte, indirekte, spesielle, følgeskader eller straffeskader som påstås å ha oppstått som følge av din tilgang til eller manglende evne til å få tilgang til tjenesten eller levering av innhold til oss, uavhengig av kravstypen eller arten av søksmålet, selv om du har informert om muligheten for slike skader.

Vårt ansvar vil ikke være begrenset i tilfelle død eller personskade direkte forårsaket av vår uaktsomhet.

Alle bildene, inkludert modeller på nettstedet, er kun veiledende. Inkluderingen av en modell på nettstedet indikerer ikke deres seksuelle legning.

Lov og jurisdiksjon

Disse vilkårene og betingelsene skal styres av og tolkes i samsvar med engelsk lov. Du samtykker også til, underlagt følgende klausul, å underkaste seg den engelske domstolenes eksklusive jurisdiksjon når det gjelder ethvert krav eller spørsmål som oppstår under disse vilkårene.

For vår eksklusive fordel beholder vi retten til å anlegge sakens sak ved domstolene i landet du bor i.

Disse vilkårene er den fullstendige avtalen mellom partene og erstatter eventuelle tidligere vilkår eller avtaler, enten de er skriftlige eller muntlige.

Hvis noen av disse vilkårene og betingelsene blir funnet å være ugyldige av en domstol som har kompetent jurisdiksjon, vil ugyldigheten av denne bestemmelsen ikke påvirke gyldigheten av de resterende bestemmelsene i denne avtalen, som skal gjelde fullt ut.

Unnlatelse av noen av partene til å utøve noen rettighet eller virkemiddel i henhold til denne Avtalen utgjør ikke et frafall av denne retten eller virkemidlet.

OUT4YOU Ltd

Registrert adresse: Out4You Ltd, Sovereign House, Church Street, Brighton, BN1 1UJ, Storbritannia

Epostadresse - info@travelgay. Med

Bruksvilkårene ble sist oppdatert 14. august 2023.

Har vi fått noe galt?

Mangler vi et nytt lokale eller har en bedrift stengt? Eller har noe endret seg og vi har ikke oppdatert sidene våre ennå? Vennligst bruk dette skjemaet for å gi oss beskjed. Vi setter stor pris på tilbakemeldingene dine.